Golubačka tvrđava postaje turistička atrakcija


Revitalizacija tvrđave Golubac

Vreme čitanja: 3min, 01s| 417 reči

23 Feb
obnova-tvrdjave-golubac
Foto: Irena Čučković

Mnogi se interesuju kako teku radovi na obnovi Golubačke tvrđave pošto će ona uskoro imati spektakularan izgled i biće veoma posećena destinacija u budućnosti. Zato smo rešili da pitamo nadležne kako napreduju stvari i da te informacije podelimo sa vama.Obišli smo radove na tvrđavi i porazgovarali sa nadležnima oko njene obnove. Pročitajte u nastavku teksta šta nam je prenela Dr Iskra Maksimović, direktor Društva „Tvrđava Golubački grad“,d.o.o.

Projekat "Revitalizacija Golubačke tvrđave" je deo Finansijskog sporazuma potpisanog između Evropske Unije i Vlade Republike Srbije 22.07.2011 godine. Projekat je deo komponente 5, aktivnosti u okviru projekta "Socijalno ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji" koji je Evropska komisija poverila agenciji ADA kroz Sporazum o prenosu ovlašćenja između Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i agencije ADA.

Po ovom sporazumu ADA je ugovarač za Dunavski projekat i predstavlja Delegaciju EU i finansijer Projekta Revitalizacija Golubačke tvrđave. Inače ovo je prvi Projekat koji Srbija realizuje u okviru realizacije Dunavske strategije i njegov cilj jeste izgradnja turističkog kompleksa "Tvrđava Golubački grad"i stavljanje kompleksa u funkciju razvoja turizma.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Kada se govori o projektu Revitalizacija Golubačke tvrđave, posebno u medijima, najčešće i najviše se misli (ili piše) o rekonstrukciji i konzervaciji same Tvrđave, a nepravedno se zaboravljaju ostala četiri projekta koja čine ravnopravne delove ovog Projekta. Zato bih ja iskoristila ovu priliku da ponovim da Projekat Revitalizacija Golubačke tvrđave obuhvata 5 pojedinačnih projekata koji se realizuju u okviru pet izvođačkih ugovora. To su: Izgradnja putne obilaznice i probijanje tunela, Rekonstrukcija i konzervacija Golubačke tvrđave, Izgradnja vizitorskog centra, Spoljno uređenje i infrastruktura i Izgradnja obaloutvrde.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

U proteklih godinu i po dana aktivnosti su se realizovale u okviru svih pet projekata a ono što je karakteristično jeste da je u okviru tri projekta došlo do izmena i dopuna projektne dokumentacije što je značajno uticalo na ostvarenje dinamičkih planova tih projekata, posebno u okviru projekata – Izgradnja putne obilaznice i probijanje tunela i Rekonstrukcija i konzervacija Golubačke tvrđave.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Projekat bez koga ne bi bilo moguće uopšte realizovati celokupnu ideju Turističkog kompleksa „Tvrđava Golubački grad“ jeste Izgradnja putne obilaznice i probijanje tunela u zoni Tvrđave Golubac koji izvodi GP Planum a čija je realizacija počela avgusta 2014 godine. Nakon početnih problema sa projektnom dokumentacijom započelo je probijanje tunela krajem 2014. godine. Od početka ove godine radovi teku kontinuirano i radi se non stop u dve smene. Trenutno je probijeno 123 metara tunela (od 131 metra koliko je dugačak tunel). Paralelno sa ovim radovima izvođač je uradio privremenu putnu devijaciju koja omogućava izmeštanje jednog dela saobraćajnice na novu trasu i pre konačnog završetka radova. Puštanje devijacije očekuje početkom marta meseca. Probijanje tunela i završetak saobraćajnice očekuju se do kraja maja ove godine.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

U okviru projekta Izgradnja vizitorskog centra izgrađen je kompletan novi vizitorski centar, odnosno spoljni radovi su završeni a u toku su radovi na unutrašnjim instalacijama Vizitorski centar biće završen u maju ove godine.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Projekat Spoljnjo uređenje i infrastruktura obuhvata sve infrastrukturne radove u kompleksu (vodovod, kanalizacija, električna energija, uređenje, i arheološki radovi). Izvodjač Wetrikom praktično ostaje poslednji u kompleksu (van Tvrđave) i on ima zadatak da završi sve radove uredjenja prostora. Ono što je posebno intereseantno jeste arheološko nalazište koje je otkriveno na ovom prostoru a u okviru radova na ovom projektu. Tokom deniveliacije terena iskopan je turski hamam izgradjen 1458. godine veličine 350m2. Nakon kompletnih arheoloških iskopavanja i utvrdjivanja velikog značaja i vrednosti otkrivenog hamama predloženo je da se uradi rekonstrukcija hamama što je plan za naredne godine. Na lokalitetu iza hamama je slučajno oktriveno još jedno nalazište na kome su pronađeni ostaci rimske građevine iz 2 i 3 veka naše ere, zatim ostaci keltske civilizacije kao i predmeti iz XV, XVI i XVII veka što daje izuzetnu kompleksnost ali i bogatstvo lokaliteta. Arheološkim radovima upravlja Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Projekat Izgradnja obaloutvrede je završen i obuhvatio je izgradnju 400 metara duge obaloutvrde. Projekat je realizovalo preduzeće VPRegulacije iz Sremske Mitrovice.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Rekonstrukcija i konzervacija Golubačke tvrđave je projekat o kome se najviše pisalo i najčešće je predmet medijske pažnje, veoma često i negativne ali i neutemeljene kampanje. Da ponovim, Golubačka tvrđava je spomenik kulture od izuzetnog značaja i prema Zakonu o kulturnim dobrima Republički zavod za zaštitu spomenika vrši konzervatorske radove i brine o zaštiti ovog spomenika. To znači da svi radovi na rekonstrukciji se realizuju pod budnim okom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. A to i jeste njihova obaveza i dužnost.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Od početka realizacije projekta (oktobar 2014. godine) pojavljivali su se različiti problemi i oni se mogu kategorisati na sledeći način: Nepotpuna projektna dokumentacija za ovaj Projekat koja koja je izrađena bez istražnih radova inženjersko - geoloških, konzervatorskih, arheoloških, geodetskih, a koji se po Zakonu o planiranju i izgradnji rade u sklopu prethodnih radova, pre izrade tehničke dokumentacije.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: JP Tvrđava Golubački grad

U Glavnom projektu nedostaje grafička dokumentacija, nije detaljno prikazano postojeće stanje a nije detaljno obrađeno ni rešenje za rekonstrukciju. Takođe, neka od datih tehničkih rešenja su praktično neizvodljiva, kao u slučaju Palate. Nije provereno stanje prethodno konzerviranih delova Tvrđave, posebno Palate (zidovi i bedemi na kojima je izvršena konzervacija osamdesetih godina XX veka). Zbog neurađenih istražnih radova na ovim zidovima i bedemima projektovana rešenja nisu usklađena sa stvarnim stanjem i neophodne su bile promene projekta i nalaženje novih rešenja.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: JP Tvrđava Golubački grad

Projekat nije dao odgovarajuće rešenje za temelje Palate koji se nalaze u vodi i tokom radova na njima utvrđeno je da ne postoji osnova za temeljni zid Palate i da se ne može realizovati rešenje iz projekta već da se mora naći novo rešenje što je i najveći izazov dalje realizacije projekta jer Palata obuhvata trećinu ukupnih radova u ovom projektu. Nedovoljno aktivan i efikasan izvođač(Ornament Investinženjering) koji je dobio na tenderu da realizuje ovaj projekat a koji je je maksimalno koristio nedostatke projektne dokumentacije i maksimalno usporio radove. Ono što je objektivna okolnost koja doprinosi usporavanju radova jeste saobraćaj koji u punoj frekvenciji prolazi kroz tvrđavu.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Do sada su urađene kule 5 i 9, bedem 8-9 a radi se bedem 3-4, bedem 5-8, kula 3, kula 1 i kula 4. Trenutno svi nacionalni nosioci u realizaciji ovog projekta pokušavaju da nađu rešenje za obezbeđivanje svih potrebnih preduslova za realizaciju ovog projekta, odnosno prevazilaženje postojećih problema u realizaciji projekta Rekonstrukacija i konzervacija Golubačke tvrđave.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković

Prema našim očekivanjima i usvojenim dinamičkim planovima projekti: izgradnja putne obilaznice i probijanje tunela, vizitorski centar, spoljno uređenje i infrastruktura biće potpuno gotovi do 30. Juna 2016. Godine. Takođe, deo radova na Tvrđavi biće završen ali konačni završetak radova na samoj Tvrđavi biće završeni juna 2017 godine.

obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: JP Tvrđava Golubački grad
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: JP Tvrđava Golubački grad
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-pri-kraju
Foto: Irena Čučković
privodi-se-kraju-obnova-golubacke-tvrdjave
Foto: Irena Čučković
privodi-se-kraju-obnova-golubackog-grada
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-skoro-gotova
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
obnova-golubacke-tvrdjave-blizi-se-kraju
Foto: Irena Čučković
    Autor: Irena Čučković


Drugim korisnicima se dopalo

pročitajte i..