Vaučeri za odmor u Srbiji


Podsticaj domaćeg turizma kroz vaučere

Vreme čitanja: 2min, 07s| 304 reči

6 Mar
vauceri-za-odmor-u-srbiji
foto: Gost.rs(Marko Dimitrijević)

I tokom ove godine odobren je veliki broj vaučera za odmor u Srbiji kako bi se domaće stanovništvo stimulisalo da svoj odmor provede u našoj zemljiZa šta se mogu koristiti vaučeri?

Za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučerau trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarkse godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze na teritoriji ovih gradova).

Šta ne može da se plati vaučerom?

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa. Vaučer se može koristiti zaključno sa 20.11.2018. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Ko ima pravo na vaučer:

1) korisnici prava na penziju

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade)

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13)

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Ne može se rezervisati smeštaj u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Šta je potrebno od dokumenata?

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac Prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.

Prijavu treba popunjavati ručno, čitko i obavezno potpisati. Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je rezervisao smeštaj na svoje ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan i overen od strane Ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz Prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose i original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Za sva napred navedena lica proveravaće se da li ispunjavaju uslove preko ovlašćenih institucija.

Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Vaučer dostava i korišćenje:

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP "Pošta Srbije", dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.

Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Listu ugostitelja kao i sve dodatne informacije možete dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: VAUČERI , kao i na brojeve telefona: 011/3122853 i 011/3122867.

Dokumentacija za dobijanje vaučera:

Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi

Obrazac prijave za vaučere

    Autor: Gost.rs


Drugim korisnicima se dopalo

pročitajte i..