Kontakt
Portal Gost.rs - o nama"Gost" je portal koji promoviše turizam u Srbiji. Predstavljamo destinacije u Srbiji, upoznajemo čitaoce sa prirodnim lepotama naše zemlje, najavljujemo manifestacije i događaje. Bavimo se marketingom u turizmu, oglašavamo ponude hotelijera i ugostitelja iz Srbije.

Informacije i objave namenjene su domaćim ali i stranim gostima kako na portalu "Gost" tako i na portalu "Guest" napravljenom za strane čitaoce, pošto upravo njih(strane goste) u narednim godinama očekujemo u sve većem broju.

Vlasnicima restorana, apartmana, vila i ostalih smeštajnih kapaciteta nudimo usluge marketinga kako na našim portalima, tako i putem društvenih mreža ali i brojne druge usluge. Na vama je da prepoznate priliku za saradnju sa nama.

Portali su u vlasništvu agencije za reklamu i marketing iz Beograda. Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i predloge.


Gost.rs
office@gost.rs
11000 Beograd
Tel: 064/13-720-13

Budite slobodni da nas kontaktirate


Ukoliko imate sugestiju, pitanje ili poslovni predlog kontaktirajte nas putem kontakt forme. Naše ljubazno osoblje će vam u najkraćem mogućem roku izaći u susret