Web Sajt Gost.rs uslovi korišćenja
1. Uslovi


Pristupom ovoj web prezentaciji, saglasni ste sa Gost.rs websajt uslovima korišćenja i pravilima vezanim za njih , kao i svim primenjivim zakonima i propisima, i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uslova, zabranjuje vam se korišćenje ili pristup ovim stranicama. Materijali sadržani u ovim web stranicama zaštićeni su važećim zakonima o autorskim pravima i žigovima.


2. Korišćenje licence


 1. Ne dozvoljava se privremeno preuzimanje kopije materijala (podataka ili softvera) sa Gost.rs za lična, komercijalna ili nekomercijalna korišćenja. To je dodela dozvole i pod ovom licencom ne smete bez pismenog odobrenja redakcije:
  • modifikovati ili kopirati sadržaj;
  • koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu ili za bilo kakvo javno izlaganje (u komercijalne ili nekomercijalne svrhe);
  • pokušati dekompajlirati ili izvesti obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na Gost.rs - web stranicama;
  • ukloniti bilo kakva obeležja autorskih prava ili druge vlasničke zapise iz materijala; ili
  • prenositi materijale na drugu osobu ili "ogledalo" materijala na bilo koji drugi poslužitelj web materijala.


3. Odricanje odgovornosti


 1. Materijali na Gost.rs - web stranicama su pod uslovom "as it is - kako jeste". Gost.rs ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumevane, a ovime se odriče i negira sve ostale garancije, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije ili uslove prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili ne-povrede intelektualnog vlasništva ili druge povrede prava. Nadalje, Gost.rs ne garantuje ili pravi bilo kakve izjave koje se odnose na tačnost, verovatnost rezultata ili pouzdanost korišćenja materijala na svojim internet-stranicama ili na neki drugi način na odnose sa takvim materijalima ili na bilo koje web stranice povezane s ovim stranicama,

4. Ograničenja


Ni u kojem slučaju Gost.rs ili njegovi dobavljači ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete za gubitak podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja,) koja proizlazi iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala na Gost.rs - internet stranicama, čak i ako Gost.rs ili Gost.rs - ovlašćeni zastupnik je obavešten usmeno ili u pisanom obliku o mogućnosti takve štete. Budući da neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja podrazumevanih jemstava ili ograničenja odgovornosti za slučajne ili posledične štete, te se ta ograničenja možda neće primenjivati na vas.


5. Izmene i Errata


Materijali koji se pojavljuju na Gost.rs - web stranicama mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Gost.rs ne garantuje da su bilo koji od materijala na svojim internet stranicama tačni, potpuni, ili slično. Gost.rs - može izvršiti promene na materijalima koji se nalaze na njegovim internet stranicama u bilo koje vreme bez prethodne najave.


6. Linkovi


Gost.rs nije pregledao sve stranice povezane na svojim internet stranicama i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve stranice povezane sa svojim web sajtom. Uključenje tih veza ne znači potvrdu od strane Gost.rs. Korišćenje bilo koje tako povezane web stranice je na korisnikov vlastiti rizik.


7. Sajt - Uslovi o modifikacijama Uslova Korišćenja


Gost.rs može promeniti ove uslove korišćenja za svoje web stranice u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Korišćenjem ove web stranice saglasni sa trenutnom verzijom ovih Uslova korišćenja.


8. Zakon


Svaki zahtev koji se odnosi na Gost.rs - web stranice uređuje se zakonima države Srbije, bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

Opšti uslovi se primenjuju na korišćenje web stranica.
Budite slobodni da nas kontaktirate


Ukoliko imate sugestiju, pitanje ili poslovni predlog kontaktirajte nas putem kontakt forme. Naše ljubazno osoblje će vam u najkraćem mogućem roku izaći u susret